BTA    6-EE
           Lisa 1 valuraha tabel Nr1  
           Lisa 2 valuraha tabel Nr 1a 
           Lisa 3 valuraha tabel Nr2
           Lisa 4 püsiva puude hüvitise tabel    
            Lisa 5 ravikulud, päeva- ja haigusraha
           Lisa 6 kriitiliste haiguste kindlustamise tingimused

Gjensidige    Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused  ÕJ010-2016

IF                   Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused TPA-20131   
                        Valuraha hüvitiste tabel TPA- CP-20131   
                        Püsiva puude raskusastme tabel TPA-PD-20131   
                        Eluohtlike seisundite kindlustuse tingimused TPA-CIS-20131

Salva      Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused ÕJKT-12.12   
      
Seesam   Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused 1/2015
                 Püsiva puude tabel 1/2010
                 Valuraha hüvitiste tabel 1/2015