BTA               Ettevõtte koguriskikindlustus EE1b-1  
                      Ettevõtte nimetatud riskide kindlustus EE1A-1

Gjensidige     Ettevõtte varakindlustuse tingimused EK101-2016
                       Majandustegevuse katkemise tingimused EK102-2005

IF                    Ettevõtte vara- ja ärikatkestuse tingimused TPD-20161

PZU                Ettevõtte Varakindlustuse üldtingimused V100/2011

Salva              Ettevõtte Varakindlustuse tingimused  EVT-14.04

Seesam          Ettevõtte varakindlustuse tingimused 1/2014
                       Ettevõtte koguriskikindlustuse tingimused 1/2011
                       Hüvitisreeglid 1/2012